Aventory en jouw privacy

Samengevat
  • Aventory gebruikt de gegevens die je aan ons verstrekt om onze hoofd-dienstverlening, het aanbieden van een clouddienst voor kunstbeheer, mogelijk te maken.
  • Wij wisselen gegevens niet aan derden uit, tenzij jij dit als gebruiker hebt goedgekeurd.
  • De manier waarop wij met je gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wet.
  • Alle opgeslagen gegevens (ook de gegevens die je zelf invoert in Aventory) worden binnen de EU opgeslagen. Alle privacy waarborgen zoals deze genoemd zijn in de AVG zijn hierop van toepassing.

Bezoek aan de website

Wanneer je onze website bezoekt, zullen er cookies geplaatst worden. We plaatsen twee soorten cookies:
 
Functionele cookies: Deze worden geplaatst voor een goede werking van de website. Daarnaast houden we bij dat je via een referer op onze website bent gekomen. Zodoende kunnen we de referer voorzien van een kickback-fee.
 
Analytische cookies: De analytische cookies zorgen ervoor dat we een goed beeld krijgen van welke pagina’s worden bezocht en hoe vaak. Deze analystische cookies verzamelen anoniem gegevens die verder geen grote impact hebben op de privacy. Deze cookies hebben een vervaltijd van enkele maanden. Je kunt cookies altijd zelf wissen in de browser.

Abonnement afsluiten

Bij het afsluiten van een abonnement op Aventory, verstrek je in een aantal NAW gegevens, aangevuld met gegevens ten behoeve van de (maandelijkse) automatische incasso. Deze gegevens zijn onderdeel van onze interne administratie, en hebben als doel je een factuur te kunnen sturen, of contact met je op te kunnen nemen indien dat nodig is.

Aventory nieuwsbrief

Wanneer je een proefabonnement start, zetten we je e-mailadres op onze mailinglist. Je ontvangt daardoor bij elke update van Aventory, of andere belangrijke gebeurtenissen, een e-mailtje. Je kunt je zelf op elk moment uitschrijven van deze lijst, via de ‘uitschrijven’ link onderaan elke e-mail. Mocht je geen klant (meer) zijn van Aventory, dan kunnen we dit e-mailadres benutten voor latere marketingdoeleinden.

Contact met onze klantenservice

Je kunt via e-mail of telefonisch contact opnemen met onze klantenservice. In beide gevallen zullen er enkele gegevens opgeslagen worden om je te kunnen bedienen, zoals je naam, je e-mailadres en de vragen die je hebt.

Social media

Aventory maakt gebruik van social media om je op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen. Je kan ons volgen op Facebook. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Aventory verbonden. Je gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform.

Aventory clouddienst

Op de gegevens die je zelf opslaat in Aventory, gelden de afspraken zoals deze zijn opgesteld in ons Addendum Algemene Verordening Gegevensverwerking. Dit zullen mogelijkerwijs privacygevoelige gegevens zijn van jouw eigen klanten. Je zult hiervoor zelf afspraken moeten maken met deze betreffende klanten.

Uw persoonlijke gegevens

Je hebt het recht Aventory te vragen welke persoonsgegevens zij van je verwerkt. Aventory zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kun je Aventory verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, of te verwijderen, voor zover dit niet tegenstrijdig is met de (wettelijke) verwerkingsdoelen., waarbij je in je verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zal Aventory in ieder geval binnen vier weken reageren. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heb je het recht deze toestemming weer in te trekken. Je hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Koude acquisitie

In sommige gevallen kan aventory je benaderen zonder dat je ons eerder benaderd hebt. Je contactgegevens kunnen daarbij uit een andere bron komen, zoals een Lead-bureau, of een online database met bedrijfsinformatie, zoals bijvoorbeeld de database van de Kamer van Koophandel, of afgeleiden daarvan.

Beveiliging van uw gegevens

Beveiliging staat bij Aventory hoog in het vaandel. Aventory zorgt te allen tijde voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies. Aventory maakt gebruik van de diensten van Strato en Amazon voor hosting en opslag van gegevens, gevestigd binnen de EU. Meer informatie over onze beveiliging kun je lezen op deze pagina

Bewaartermijn

Alle gegevens die nodig zijn om Aventory aan te kunnen bieden als dienst worden opgeslagen op onze systemen zolang je klant bent. Voor deze administratieve gegevens geldt de wettelijke minimale bewaartermijn van 7 jaar. Daarna zullen de gegevens worden gearchiveerd. E-mailadressen en correspondentie blijft opgeslagen ten behoeve van dossiervorming en kennisbank voor onze supportafdeling. Bij het vervallen van het abonnement zullen de gegevens die jij zelf in Aventory hebt gezet worden verwijderd.

Wijzigingen in ons privacy-beleid

Indien Aventory mocht besluiten het privacy-beleid te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit privacy-beleid. Wij raden je daarom aan regelmatig dit privacy-beleid te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Vragen of opmerkingen

Mocht je vragen hebben over de gegevens die wij van je verwerken, dan nodigen we je uit deze te stellen via info@aventory.com