U kunt onze algemene voorwaarden downloaden. Op al onze leveringen en diensten zijn de Nederland ICT voorwaarden (branche voorwaarden) van toepassing. De Nederland ICT voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Aanvullende voorwaarden

Aanvullend op bovenstaande voorwaarden geldt tevens:

  • Het jaar-abonnementsbedrag wordt na afloop van de eerste 3 maanden automatisch afgeschreven tenzij Gebruiker voor het eind van de proefperiode per email heeft aangegeven Aventory niet te willen gebruiken.
  • Het gebruik van Aventory is de eerste 3 maanden gratis (de “proefperiode”)
  • Het abonnementsbedrag wordt jaarlijks vooraf gefactureerd en afgeschreven tenzij anders is overeengekomen tussen Aventory en de Gebruiker. Bij maandelijkse facturatie en afschrijving geldt een hoger abonnementstarief.
  • Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan per email aan info@aventory.com. Het teveel betaalde abonnementsbedrag wordt binnen 1 maand door Aventory teruggestort op de bankrekening van de Gebruiker.
  • Na opzegging of beëindiging is de account van de Gebruiker nog maximaal 1 maand toegankelijk, waarna deze door Aventory wordt geblokkeerd. De gegevens van de Gebruiker op de servers van Aventory worden dan automatisch verwijderd.
  • Deze aanvullende voorwaarden zijn leidend in geval van tegenstrijdigheid.

Privacy

Bekijk hier ons privacy-beleid.