Team

Aventory is opgezet door kunstenaar Hugo Tieleman, verzamelaar/IT-ondernemer Michael Tan, verzamelaar/gallery director Pieter Sanders, en programmeur Michel Orij. Een steeds groter wordende groep van kunstenaars, galeries en verzamelaars gebruikt het systeem inmiddels.

Uit onze ervaring is gebleken dat veel kunstenaars niet goed bijhouden welke kunstwerken ze maken en waar deze werken zich bevinden. Ook veel galeries blijken niet goed bij te houden welke werken ze in consignatie hebben gekregen van kunstenaars en aan wie deze werken zijn verkocht. En veel verzamelaars houden ook niet bij wat ze allemaal hebben aangekocht. Met als gevolg dat veel gegevens onvolledig of onjuist zijn en werken zelfs kwijtraken.

Sommigen hebben wel iets van een inventarisatie-systeem maar dit is veelal verouderd, te duur, of voldoet eigenlijk niet aan alle specifieke eisen van de kunstwereld. Daarnaast is door de verschillende systemen veel dubbele invoer noodzakelijk, wat ook weer onvolledigheden en onjuistheden met zich mee brengt.

Vandaar dat wij Aventory hebben opgezet. Deze uitgebreide cloud-dienst voor de kunstwereld (creatieve sector) zorgt ervoor dat kunstenaars meer grip hebben op wat ze hebben gemaakt, galeries op wat ze willen aanbieden en verzamelaars op wat ze hebben aangekocht.

Met Aventory worden kunstwerken goed en volledig geïnventariseerd. De geautomatiseerde facturen en afrekeningen zorgen voor een goede en kloppende administratie. De cloud-based applicatie zorgt ervoor dat de gebruiker op elke moment toegang heeft tot alle gegevens.